Актуални Новини

ИСКРАТА НА БУДИТЕЛИТЕ Е ЖИВА И ДНЕС

IMG_5138В Дена на народните будители – 1 ноември Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица връчи ваучер на стойност 300 лева на Културен център „Йордан Радичков“. Наградата се предоставя за закупуване на материали и пособия за рисуване, така необходими в работата на центъра и неговия уредник г-н Валентин Пешков, който ежедневно работи, както инидивидуално, така и групово с десетки берковски деца. Посещението на малчуганите в духовното средище и работата с тях не изисква те да носят свои материали, затова Комисията реши да ги осигури като част от своята превантивна работа с децата и малдежите в града. При връчване на наградата зам.-кметът Радослав Найденов, който е и председател на Местната комисия, подчерта, че основна част от нейната дейност е превенцията на противообществените прояви и престъпленията, която се реализира чрез множеството конкурси, инициативи и партньорства с активни институции и учреждения. Той каза, че: „България е оцеляла благодарение на будителите. Будители съществуват и днес. Един от хората, които е прегърнал просвещението и го смята за свое призвание е г-н Валентин Пешков. Той съумява да разпали искрата на културата и изкуството сред подрастващите, с което им показва хубавата страна от живота и ги държи далеч от фалшивите ценности и опасностите, които спохождат израстването на нашите деца!“

„Дарявайте чиста радост, слънце, смисъл, мъдрост, много поуки и криле на нашите деца!!!“