Актуални Новини

КАКВО ОЧАКВАТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

На 18 юни Европейският омбудсман публикува принципите, които следва да важат за служителите на  публичната администрация, за да отговорят на изискването на обществото. Те са същината на  етичните стандарти и съществен елемент от културата на обслужване, към която се придържат  служителите на европейската публична администрация:

 1. Всеотдайна служба в интерес на Европейския съюз и неговите граждани

Служителите на европейската публична администрация следва да имат ясното съзнание, че  институциите съществуват, за да служат на интересите на Съюза и неговите граждани.

Те следва да изпълняват функциите си по възможно най-добрия начин и да се стремят по всяко време  да спазват най-високите професионални стандарти и да бъдат добър пример за другите.

 

2. Почтеност

Служителите на публичната администрация следва да се ръководят от чувство за коректност и с  изискванията на закона. Те не следва да се поставят във финансова или друга зависимост, която би  могла да повлияе при изпълнението на задълженията им, включително като получават подаръци.

Трябва да предприемат стъпки за избягване на конфликт на интереси и появата на такъв конфликт. Те  следва да предприемат бързи действия за решаването на всеки възникнал конфликт. Това задължение  продължава и след напускането на поста им.

 

3. Обективност

Служителите на публичната администрация следва да бъдат безпристрастни, с отворено мислене, да се  водят от доказателствата и да са готови да изслушат различни гледни точки. Те следва да са готови да признаят и поправят грешките си.

Те не трябва да проявяват дискриминация и да позволяват на личните си симпатии или неприязън към дадено лице да влияят на професионалното им поведение.

 

4. Уважение към другите

Служителите на публичната администрация следва да се отнасят с уважение един към друг и към  гражданите, да бъдат учтиви, отзивчиви и услужливи и да действат своевременно. Те следва да  полагат истински усилия да разберат какво казват другите и да се изразяват ясно, като използват  понятен език.

 

5. Прозрачност

Служителите на публичната администрация следва да са готови да разясняват дейностите си и да  обосновават действията си, да водят подходяща отчетност и да приемат с готовност обществените  проверки на тяхното поведение.

 

 

Вашият коментар