Актуални Новини

“КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ДЕТЕТО СИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ?”

DSC02819LOGOВъв връзка с изпълнение на проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”, Договор № LLP-2013-COM-RP-04 по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот” на 11 февруари 2015 г. се проведе родителска среща в Гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица, партниращо училище по проекта. На срещата лекторът  Ф. Горанова, секретар на „Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ представи на вниманието на родителите темата „Как да предпазим детето си от престъпление?“.

DSC02828В присъствието на полицейски служители на Районно управление „Полиция“ гр. Берковица, представители на Общинска администрация Берковица, Директора на Гимназия „Д-р Иван Панов“ и  учители бе представен „Наръчник за родители“, като темите засегнати по време на презентацията бяха относно днешните заплахи в училище: училищен тормоз, сексуално насилие, домашно насилие, педофилия в интернет, онлайн тормоз, секстинг, психоактивни вещества и пътна безопасност. Филонка Горанова призова родителите при настъпил проблем в училище да потърсят помощ от учители, психолози и експерти.

DSC02826Този проект е финансиран
с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства „Коменски”.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и
от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.