Актуални Новини

КАМПАНИИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ В УЧИЛИЩАТА

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Берковица организира масирана кампания във всички основни училища и гимназии на територията на общината преди началото на лятната ваканция. Инициативата се реализира съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Монтана (МКБТХ) и тяхната младежка секция, представлявана от ученици – доброволци. Целта е превенция на рисковото поведение сред децата, а методът, по който се реализира кампанията, е на принципа „деца обучават деца“.

На 19.05.2014 год. доброволците и секретарите на двете комисии посетиха II ОУ „Христо Смирненски“ гр. Берковица. Доброволците работиха с учениците от шестите и седмите класове. Темата при по-малките бе „безопасен интернет“, а при по-големите ученици – „трафик на хора“.

Инициативата продължи в IV ОУ „Г.С.Раковски“. Там доброволците работиха с четвърти клас относно безопасния интернет и с шести, седми и осми клас по темата с трафика на хора.

Кампаниите в двете училища завърши с традиционното напомняне на учениците за вечерния час, който за децата до 14-годишна възраст е 20.00 часа, а за 14 – 18-годишните е 22.00 часа. Разпространени бяха и декларациите по образец, които непълнолетните трябва да представят за своите придружители в случай, че са на обществени места след 22.00 часа. Всички ученици получиха много информационни материали и книжки по темите, а училищата – плакати, с които да организират специализирани табла по темите, които бяха разгледани.

Отзивите от учениците бяха възторжени. Най-много им допадна, че имаха възможност да научат важни неща от доброволци, ученици като тях, с които имат еднакви език, проблеми, вълнения.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA