Актуални Новини, Новини

КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ СЪБРА 775 ДОБРОВОЛЦИ

Плакат на КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

Инициативата „Да изчистим България заедно“ събра на територията на община Берковица 775 доброволци, които почистиха десетки райони. Активното участие на малки и големи допринесе за депонирането на 12,760 тона отпадъци, които бяха извозени от ОМ „Комунални дейности” до Регионалното депо в Монтана. Каузата в името на чистата природа и съхраняването й за бъдещите поколения е благородна инициатива, която възпитава към отговорност за недопускане на замърсяване на заобикалящия ни свят и обединява около идеята за опазване чистотата на населените места, водните басейни, горските масиви, затревените площи, засадените терени.
Участниците в кампанията – общински служители, училища, детски градини и детска ясла, служители, предоставящи социални услуги, Клуб на учители-пенсионери, Пенсионерски клуб „Берковски кестен”, Клуб на ветераните от войните, Общински пазар – Берковица, МБАЛ – Берковица, ДГС, РДГ, кметства и кметски наместничества, домове за стари хора – почистиха замърсени терени в местност „Калето”, пътя от „Беседката” към хижа „Ком”, екопътека „Хайдушки водопади”, парк „Здравец” и парк „Св. Георги Победоносец”, прилежащите територии около образователни институции, населените места в община Берковица.
Извършената работа на 17 септември е добро дело, за което ще бъдем възнаградени от нашата щедра природа и удовлетворени, че сме направили нашия свят по-чист и по-красив.