Актуални Новини

КАМПАНИЯ “ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ”

Уважаеми съграждани,

Във връзка с включването на Община Берковица в националната кампания “Да изчистим България” Ви уведомяваме за фирмите и организациите, които ще вземат участие в определените райони за почистване:

– м. Терасите – Общинска администрация и Дирекция Социални грижи Берковица

– м. Ашиклар – ЦДГ “Пролетна дъга”, Клуб на туристите ветерани и Пенсионерски клуб “Берковски кестен”

– м. Самотния бор – Общинска администрация, ДДМУИ, фирма “ДАМС”, Държавно лесничейство Берковица, Клуб на туристите ветерани и Пенсионерски клуб “Берковски кестен”

– м. Алчов баир – ЦДГ “Звънче” иКомунални дейности

– м. Беговски ливади – ЦДГ “Малина” и Комунални дейности

м. Хайдушки водопади – РДГ Берковица

Берковска река – Общинска администрация, Бюро по труда и фирма “ХИЛ”

– дворове на училища, паркове, градинки, района на стадиона и спортна зала – основните училища и гимназиите в града

В инициативата на 12 май / събота/ могат да се включат, както доброволци и граждани на общината, така и фирми и организации, които да почистят замърсените райони.

Начален час на кампанията 08:45 пред сградата на общинска администрация Берковица.

ВАЖНО: СЪБИРАТ СЕ САМО ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

За допълнителна информация, въпроси, относно кампанията и получаване на чували и ръкавици тел: 88 418

Вашият коментар