Актуални Новини, Новини, Обяви

КАМПАНИЯ СРЕЩУ ПРОСИЯТА НА ДЕЦА, ОРГАНИЗИРАТ ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

bro6uraЦОП-Берковица организира кампания за превенция на просията на деца от ДДЛРГ и ЦНСТ. „Вашата помощ не им помага“ е мотото на мероприятието, което се провежда от специалистите. Кампанията се организира с подкрепата на Община Берковица, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РУ на МВР, Дирекция социално подпомагане и двете услуги – ДДЛРГ и ЦНСТ.

Призивът към хората от града е да не дават пари на децата, които са настанени в институциите, защото с тях те често пъти си купуват цигари и алкохол. Също така по информация на граждани, децата понякога изхвърлят закупените за тях закуски в кофата за боклук. На децата от ДДЛРГ и ЦНСТ са задоволени всички потребности от храна и облекло. Ежемесечно им се дават и джобни пари, които те харчат както намерят за добре.

Правилното решение според всички специалисти, които работят с децата, е при желание от страна на гражданите да помогнат с парични средства, да се преведат пари по дарителската сметка на Община Берковица: BG35UBBS80028413870905; BIC: UBBSBGSF, вид плащане 445100. Дарения се приемат и в натура на адреса на двете услуги на ул. „Ашиклар“7.