Актуални Новини, Новини

КЕВР УТВЪРДИ НОВИТЕ ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА

               „ВиК-Берковица” ЕООД уведомява своите потребители, че с Решение № Ц–46  от 30.12.2020 г. на  КЕВР са утвърдени, считано от 01.01.2021 г., следните цени без ДДС на ВиК услуги, предоставяни от „ВиК – Берковица“ ЕООД:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС
Доставяне вода на потребителите 0,895
Отвеждане на отпадъчни води 0,171