Актуални Новини

КИОСК ТЕРМИНАЛ И ВИДЕО ЕКРАН ЩЕ ИНФОРМИРАТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Интерактивен обществен терминал – киоск и видео екран са монтирани на партера на ОбА – Берковица. Електронното оборудване бе доставено по проект „Е-ПОДЕМ“ на Националното сдружение на общините в Република България. Община Берковица  е сред  251 български общини, които получават специализираната техника. Киоскът е самостоятелен компютърен терминал за обществени цели и нужди. Стандартните или специализираните приложения за устройството осигуряват на потребителите достъп до информация и интернет. Чрез новата хардуерна система в Общината гражданите ще имат възможност да научат за предлаганите от администрацията услуги, както и за друга полезна информация.

Общата доставка включва сървър, компютърна конфигурация, два принтера и широкоформатен скенер за документи с големи размери.
Целта е да се повиши административният капацитет на общините чрез електронизация на дейностите по подготовка и изпълнение на европейски проекти.