Актуални Новини

КИРИЛ КАМЕНОВ ТОДОРОВ Е ПЪРВИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_6752Започна данъчната кампания в Община Берковица. Първият данъкоплатец  тази година е 76-годишният Кирил Каменов Тодоров, който  заплати  данък сгради и такса битови отпадъци. Днес пред касата в данъчното се наредиха още много граждани, предпочели да са сред първите, заплатили дължимите данъци и такси за 2017 г. Внеслите пълния размер на данъка върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства до 30 април ползват и 5 % отстъпка.

Срок за плащане на първа вноска – 30.06. 2017 г.

Срок за плащане на втора вноска – 31.10. 2017 г.

Продължават плащанията за патентен данък.

Срок за плащане на втора вноска – 30.04. 2017 г.

Срок за плащане на трета вноска – 31.07. 2017 г.

Срок за плащане на четвърта вноска – 31.10. 2017 г.

Плащането се извършва на касата на Общинска администрация Берковица – стая  114, намираща се на първия етаж на общината.

Работно време: от 8:30 ч. до 17:00 ч.