Актуални Новини, Новини

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Лого Община Берковица

Комисията назначена за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “Директор” на ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ – ГР. БЕРКОВИЦА, ОБЯВАВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ:

Име, презиме и фамилияТочки
РАДИ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ35,25 т.
НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА41 т.

Класира на I-во място Надежда Йорданова Йорданова

Спаска Георгиева – Заместник – кмет на Община Берковица
Председател на конкурсната комисия