Актуални Новини, Обяви

Класиране на кандидати от проведен конкурс

111Комисия назначена със Заповед РД-15-201/31.03.2016г. на кмета на Община Берковица за подбор на персонал в Семейно-консултативен център гр.Берковица по проект „Разкриване на семейно –консултативен център гр.Берковица“ въз основа на проведеното интервю на 01.04.2016г. и получени резултати класира кандидатите:

За длъжност Социален сътрудник:

1.Младен Каменов Симов

За длъжност Социален работник:

1.Няма класиран кандидат

За длъжност Медицинска сестра:

1.Елка Иванова Григорова