Община Берковица

КЛУБ „БЕРКОВСКИ КЕСТЕН“ на 45 години

В центъра на града близо до Часовниковата кула има един клуб, в който винаги е пълен с хора от третата възраст.

Втори дом го наричат членовете на клуба. Кръстник си избраха членовете му и той му даде име „Берковски кестен“. Тези дни този клуб навърши 45 години от основаването му.

Весело, интересно и забавно е в клуба.

Често се чуват песните на певческата група „Здравец“, която вече 15 години весели членовете на клуба. Участва в много фестивали и надпявания и донася много награди.

Особено е оживено във вторник. Жените слушат интересни бисери, пеят и се веселят.

В чест на юбилея на клуба Богданка и Панталей Синигерски написаха марш, който се пее при всяко събиране на членовете на клуба. Хубаво звучат думите на припева на марша:

„Часовниците времето показват

екскурзии и срещи го доказват.

В клуба ние песни да попеем  

и весело да си поживеем.“

Добрата културно-масова и туристическа дейност се дължи на работата на ръководството на клуба и на-вече на умението на председателя – Ангел Кралев да работи в екип, да ангажира голям актив.

Всеки месец на първо число се събира-отчита извършеното за месеца в клуба и поема нови задачи за следващия месец.

Хвала на Ангел Кралев, който умее да изисква от членовете и да ги уважава. Членовете на клуба също много го уважават. Интересната работа в клуба привлече много нови членове. В една народна пословица се казва: „По-добре да имаш сто приятели отколкото сто жълтици:. Членовете от клуб „Берковски кестен“ имат много приятели – от Вършец, Правец, Козлодуй, Оряхово, Челопек, Видин и много, много още.

Много е весело на тези срещи, но още по-интересни са екскурзиите до Италия, Румъния, Албания, Плевен, Пловдив… Весело и интересно е в клуба „Берковски кестен“.

 „Годините, ах годините – не значат те нищо за нас.

Искри ли живеца в зениците-

Доказваме своето -АЗ“