Актуални Новини

КМЕТОВЕТЕ НА БЕРКОВИЦА И БАЙЛЕЩИ ПОДПИСАХА БЪЛГАРСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ

След като на 5 март 2013г. в Окръжна администрация Крайова кметът Димитранка Каменова подписа споразумение за побратимяване с румънската община Байлещи, днес 31 май 2013 г. кметът Костел Пистриту подписа българското споразумение за трансгранично сътрудничество. Преди официалното подписване в заседателната зала на Общинска администрация Берковица се проведе среща-диалог на ниво бизнес. Представители на бизнеса в Община Берковица се запознаха със свои колеги от Румъния, обсъждайки бъдещи сътрудничества. В хода на разговорите бяха обсъдени и предложения в кои сфери на сътрудничество биха могли да са си полезни двете общини и планирани бяха възможностите за укрепване на трансграничното сътрудничество.