Актуални Новини, Новини

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБСЪЖДАТ МЕРКИТЕ СРЕЩУ COVID – 19

Днес в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица бе проведена среща с кметовете и кметските наместници на населените места от община Берковица във връзка с разпространението на COVID – 19 на територията на Република България. На срещата присъстваха зам. – кметът Спаска Георгиева, зам.- кметът Атанас Георгиев, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, Ангел Славчев – Координатор „Отбрана и сигурнoст“, председателят на Общински съвет – Берковица Милован Жан. Присъстващите бяха запознати с въведените мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 в България. Разяснени бяха насоките за действие при съмнение за наличие на коронавирус. Управниците от населените места на община Берковица бяха информирани за препоръките на здравните органи относно превантивните мерки за разпространение на вируса.