Актуални Новини

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЗАПОЧВА ПЪРВО С РЕВИЗИЯ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА

Кметът Димитранка Каменова обяви пред журналисти в деня на полагане на клетва и встъпването й в длъжност, че първо ще направи ревизия на финансовото състояние на администрацията. Г-жа Каменова допълни още, че е набелязала нови проекти, с които общината да кандидатства за финансиране пред европейските държавни фондове. Кметът заяви, че се радва, че ще работи с много млади хора в Общински съвет-Берковица. Тя съобщи още, че голяма част от изпълнените през изтеклия мандат проекти по програми за енергийна ефективност имат финансови корекции, по които Община Берковица ще трябва да изплати 350 000 лева, след решения на Административния съд в Монтана. Г-жа Каменова вярва, че отговорност за управлението на Община Берковица може да носи само този, който има доверието и подкрепата на хората, и който застава с лицето си и идеите си пред тях.