АКТУАЛНО

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА И ГЛ. КОМИСАР НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОТКРИХА ОФИЦИАЛНО ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – БЕРКОВИЦА

ОТКРИХА ОФИЦИАЛНО ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" – БЕРКОВИЦА

Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова и Гл. комисар Николай Николов Главна – Директор „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, тържествено разрязаха лентата на обновената сграда на държавната и общинска администрация, където се помещава Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица.

На 11.05.2022 година се проведе официална церемония по откриване на реализирания проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41 /08.03.2019 г., сключен между Община Берковица и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по процедура “Енергийна ефективност в периферните райони-2“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица. Проекта е изпълнен в партньорство с Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, съгласно подписано споразумение между страните. Сградата на държавната и общинска администрация, където се помещава Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица е поредната обновена обществена сграда в Община Берковица, финансиранa със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Общата стойност на проекта е 682 229.49 лева., финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 579 895.07 лева, а национално съфинансиране възлиза на 102 334.42 лева. Началото на проекта е 08.03.2019 г. и е с продължителност 30 месеца. На събитието присъстваха Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица, Атанас Георгиев – Зам.-кмет на Община Берковица, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Екип по проекта, служители от ОбА – Берковица. Празничен водосвет беше извършен от отец Захарий. Инж. Мая Горанова – ръководител на проекта представи изпълнените дейности и постигнати резултати, след което бе дадена думата на кмета на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова, която приветства присъстващите официални гости на церемонията и сподели своето удовлетворение от резултата и ползотворното сътрудничество между Община Берковица и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в лицето на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана и районната служба в Берковица, благодарение на което можем да се поздравим с модерна, обновена и енергоефективна сграда. Госпожа Каменова сподели, че към момента Община Берковица изпълнява три проекта, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ за саниране на 8 многофамилни жилищни сгради на стойност 4,5 милиона лева и изпълнява договор безвъзмездна финансова помощ за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия за 1,3 милиона лева. Тя благодари и на екипа по проекта и пожела на всички здраве, успехи и просперитет. Приветствие поднесе и г-н Николай Николов – Гл. комисар на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Г-н Николов запозна присъстващите с историята на сградата на РСПБЗН – гр. Берковица и изказа своята благодарност и преклонение към заслугите на г-жа Здравка Каменова. Настоящата сграда на РСПБЗН Берковица е строена три години от 1974 г. на мястото на блато. С нелеката задача се заема инж. лейтенант Здравка Каменова – нормативна дейност към отдел ПО – Монтана. Пътувайки до гр. Толбухин (Добрич), тя успява да заснеме пожарната сграда на града. С помощта на Проектантската организация на Михайловград (Монтана) изготвя проект на настоящата сграда в гр. Берковица. Усилията на инж. лейтенант Здравка Каменова са били насочени и към финансиране на проекта, строителството и инвеститорския контрол. Средства за изграждане на сградата са отпускани от „ДЗИ“ , служба „Държавно планиране“ и „МВР“ с помощта на генерал Дончев. По подобен образец инж. лейтенант Каменова успява да проектира и построи сградите на Пожарна служба – Монтана и участъкова Пожарна служба – Брусарци. Официалните гости, които уважиха събитието: Гл.комисар Николай Николов- директор ГДПБЗН – МВР, Комисар Георги Иванов – Директор РДПБЗН – София, Комисар Кирил Василев – Директор РДПБЗН – Враца, Комисар Стилиян Пешев- Директор РДПБЗН – Видин, Комисар Мариян Божинов – Заместник – директор на ОД-МВР – Монтана, Инспектор Мария Христова, Инспектор Стилиян Богданов – РУ МВР – Берковица, Комисар Венцислав Райков- Директор РДПБЗН – Монтана, Гл. инсп. Ивайло Цветанов – Началник сектор П и КД- РДПБЗН – Монтана, Гл. инсп. Цветан Димитров – Началник РСПБЗН – Берковица, Старши инспектор Милен Кунев – Началник УПБЗН – Вършец, Петър Стефанов – Зам.-кмет на Община Вършец, Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана, Гл. секретар Иван Тодоров от Областна администрация – Монтана, Бойко Благоев – Директор дирекция ОКТСДОС И ТСУ Георги Дамяново
Инж. Тодор Генков, Инж. Любомир Антонов – бивш директор на РСПБЗН- Берковица, Инж. Георги Давидов, Инж. Здравка Каменова, Инж. Димитър Димитров.

Намаляването на потреблението на енергия и премахването на загубите на енергия има все по-голямо значение. Устойчивите енергийни проекти и тяхното изпълнение, екологичните предизвикателства като качеството на въздуха, изменението на климата и управлението на ресурсите са едни от възможностите за развитие на Община Берковица като туристически център и по-атрактивно място за инвестиране и работа, повишаването на конкурентните регионални преимущества и повишаване качеството на живот. Повишаването на енергийната ефективност е дейност на екологичен, социален  икономически интерес. Високата енергийна ефективност е един от основните ни приоритети. Това е посоката към която вървим и начинът да ограничим вредните емисии в природата и да осигурим на следващите поколения една по-чиста околна среда.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо ОП-66-00-127 (59) от 12.05.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 108

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ОБЯВА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ -БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 19.2-8.6
Актуални Новини

АНКЕТНА КАРТА НА ТЕМА „ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР И ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА НА ТЕРИТОРИЯТА“

Уважаеми съграждани,Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на проучването относно разработваната нова Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Обяви

ОБЯВА ЗА ТЪРГ НА МПС

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ ХРИСТО БОТЕВ“, гр. БЕРКОВИЦА3500 Берковица, обл. Монтана, ул. „Ашиклар“ № 22, тел: 0876794414 ЦЕНТЪР

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (35) МИГ Берковица и Годеч (14) Образование (41) Община Берковица (411) Общинска администрация-Берковица (51) Общински съвет-Берковица (25) Обява (22) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) изложба (7) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (73) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Обява за провеждане на подбор на персонал за длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.