Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА РИСУНКА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”.

Конкурс за рисунка

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова награди победителите в общинския етап на конкурса за рисунка „С очите си видях бедата”. Той се организира от главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи. Участниците бяха разпределени в две категории и три възрастови групи. Общо 10 деца ще имат шанса да се борят за победа на областния етап от конкурса, и ако бъдат сред първите ще вземат участие в националния му етап.

Първа възрастова група от 7 до 10 години
1.място Иван Севастакиев – 9 г., III ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица
2.място Михаил Младенов – 9 г., III ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица
3.място Александрина Горанова – 7 г., I ОУ „ Н.Й. Вапцаров“, гр. Берковица
Втора възрастова група от 11 до 13 години
1.място Иван Горанов – 13 г., III ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица
2.място Габриела Борисова – 13 г., III ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица
3.място Анжелина Николицова – 13 г., III ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица
Трета възрастова група от 14 до 18 години
1.място Марица Каменова – 15 г., IV ОУ „Георги Сава Раковски“, гр. Берковица
2.място Кристиан Георгиев – 14 г., III ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица
Награди за деца и ученици със специални потребности
1.място Йоана Якимова – 12 г. , I ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Берковица
2.място Теодора Якимова – 12 г., I ОУ „Н.Й. Вапцаров“, гр. Берковица
Поощрителни награди
Благослава Михова – 13 г. , III ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица
Симона Кръстева – 9 г., НУ „Васил Левски“, гр. Вършец
Грамоти за участие
Николета Николова – 9 г., НУ „Васил Левски“, гр. Вършец
Мишо Николов – 9 г., НУ „Васил Левски“, гр. Вършец
Иван Мариев – 9 г., НУ „Васил Левски“, гр. Вършец
Сияна Любенова – 9 г., НУ „Васил Левски“, гр. Вършец
Емануил Иванов – 10 г., НУ „Васил Левски“, гр. Вършец
Вероника Каменова – 9 г., НУ „Васил Левски“, гр. Вършец
Валерия Милкова – 9 г., НУ „Васил Левски“, гр. Вършец
Николай Кръстев – 9 г., НУ „Васил Левски“, гр. Вършец
Мартин Найденов – 11 г., I ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Берковица
Пламен Иванов – 12 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, с. Замфирово
Таня Робертинова – 12 г., IV ОУ „Георги Сава Раковски“, гр. Берковица
Надежда Иванова – 13 г., III ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица

Гл.инсп. Цветан Димитров – Началник на РСПБЗН – Берковица и Теодора Христова – Мл. инсп. РСПБЗН – Берковица благодариха на всички деца, които взеха участие в конкурса. Никола Минчев – Художник и уредник на КЦ “Йордан Радичков” сподели, че участниците са доказали по талантлив начин с четка в ръка, че в бедата са важни предимно добрите дела.