Актуални Новини

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Кметът Димитранка Каменова  направи първа копка на Център за настаняване от семеен тип в Берковица. Както си му е редът, г-жа Каменова  счупи бутилка с шампанско за успешното завършване на обекта.  Мястото бе осветено от архимандрит Йоан и отец Евгени. Изграждането на ЦНСТ се извършва по Договор с Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 321 с номер 12/321/01099 от 03.10.2012 г., където строително-ремонтните работи са на стойност 585 223.12 лв. без ДДС. Предвидено е закупуване на оборудване на стойност 38 883.00  лв.  без ДДС. Стойността на строителния надзор е 7 500.00 лв. без ДДС. Изпълнител на строително-ремонтните дейности е „Аи Ти Ди груп“ ЕООД – София.  Проектът  е с продължителност до 15.07.2015 г.

Предвижда се изграждането на нова сграда, която ще представлява постоянно жилище за 14 деца с умствени и физически увреждания, които в момента се намират в различни социални институции. Новото жилище ще бъде построено на незастроен общински терен на територията на закрито училище.

Изграждането на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) е първа стъпка към разкриването на алтернативни социални услуги и форми на грижа в среда, близка до семейната. Изпълнението на проекта не само ще подпомогне социално децата и младежите, настанени в специализирани институции, но и ще съдейства за развитието и усъвършенстването на системата от социални услуги на територията на община Берковица.