Актуални Новини

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ФОНДАЦИЯ „МИГ-ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН-МИДЖУР”

BERKOVITSA-7На 6 февруари 2013 година кметът на община Берковица Димитранка Каменова ще вземе уастие в заседание на настоятелството на „МИГ – Западна Стара планина-Копрен-Миджур”.  То ще се проведе в заседателната зала на ОбА -Чипровци от 11:00 часа. Г-жа Каменова е член на Управителния съвет на МИГ-а.  В дневния ред на заседанието е включено приемането на нов член на Настоятелството, приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, приемане на годишния финансов отчет, одобряване логото на фондация „МИГ – Западна Стара планина-Копрен-Миджур” и други.

 

Вашият коментар