Актуални Новини

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА РАЗДАДЕ ДЕТСКИ ИГРАЧКИ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНА И ПЪЛНОЦЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЧРЕЗ ИНОВАТИВНО МОТИВИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ”

Във връзка с изпълнение на Договор № БС-33.10-029/29.06.2012 към ЦОИДУЕМ кметът на Община Берковица Димитранка Каменова раздаде в кв. Раковица мотивиращи подаръци на ромските деца, които са включени в проект „Ефективна и пълноценна образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им”. Основната цел на проекта е създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за улесняване на образователното и социално интегриране на децата от ромски произход и техните семейства.  Предвиждат се още две кампании на раздаване на детски играчки с цел успешното изпълнение на дейност 10 от проектното предложение: Образователни и мотивационни дейности, свързани със задържането на децата в детските градини. Очаква се 30 деца да получат общо по 3 играчки за 10-те месеца на проекта, всяка на стойност 10 лева.

Вашият коментар