Актуални Новини

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

IMG_0010Днес кметът на Община Берковица Димитранка Каменова се срещна с представители на туристическия бизнес. На срещата присъстваха и председателят на ОбС-Берковица инж. Юлиян Иванов и зам. кметът Радослав Найденов. Инициативата е на представителите на туристическия бизнес, които искаха да разберат какво общината счита, че трябва да се направи за развитието на туризма. В своето изказване г-жа Каменова запозна присъстващите с дейностите на общината в сферата на туризма, реализирани проекти и предстоящите.

Стана ясно, че основните приоритети за ръководството са зона Ком, където надеждите са процедурите на ниво министерство да приключат до 2015 г., за да може да се удължи пистата, местност Калето – от месец ноември 2013 г. общината работи за възстановяване на собствеността, 8 месеца са били необходими Калето да излезе от списъка на защитените територии, в края на този месец приключват всички процедури и в началото на декември то вече ще е общинска собственост и ще може да се включи в интегрирания план за кандидатстване с проекти. Третият приоритет за общинското ръководство е минералния водопровод , за който миналата година са изработени проекто-скиците на трасето , но отново се чака Министерството на земеделието и храните да назначи фирма, която ще издава проекто-скиците и едва тогава общината може да започне с отчуждаване на имотите по трасето на водопровода. В хода на разговорите и двете страни стигнаха до извода, че е необходимо да се доразвие това, което има Община Берковица като природни дадености, културни наследство и традиции, както и развитие на туристическата реклама в най-разнообразните и форми, отколкото да се чакат големи неща. Ще се заложи и на доразвиване на интернет-рекламата, която по най-атрактивния начин да представя възможностите на Община Берковица в тази насока. Ръководството на Община Берковица взе под внимание изказванията и направените предложения от срещата, за да се добие ясна представа от проблемите и да се търсят начини за решаването им.