Актуални Новини

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА СКЛЮЧИ ДОГОВОР СЪС ВТОРО СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

IMG_1625На 19 май 2015 г. кметът на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова сключи договор със сдружение на собствениците от ж.к Заряница – бл. 10, 12 и 13 да го представлява при сключването на договор за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Договорът се сключи на основание одобрено заявление за интерес и финансова помощ.

IMG_1630По силата му Община Берковица ще представлява сдружението пред Областния управител и Българска банка за развитие с цел получаване на необходимото финансиране за обновяване на сградата по Програмата. Кметът благодари на собствениците за инициативата и предприемчивостта, и най-вече, че са повярвали в общината да се включат в Програмата. Г-жа Каменова допълни, че продължава работата по промяна облика на жилищните квартали в Берковица.