Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. ДОЦОВ ПРОВЕЖДА РЕГУЛЯРНИ СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФИРМИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛКИ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

IMG_2452Всяка седмица кметът на Община Берковица провежда регулярни срещи с предсатвители на фирмите, които извършват санирането на жилищните и обществени сгради. Целта е общинското ръководство стриктно да следи за качеството на изпълнение на обектите и спазване на сроковете. На всяка среща кметът инж. Милчо Доцов се запознава и с настоящите проблеми на фирмите, за които търси комплексни решения.

Той прави и инспектиращи проверки на обектите на място. Загрижен от факта, че наближава зимния сезон инж. Доцов лично следи как вървят ремонтите по проекта за енергийна ефективност. В периода на строително-ремонтните дейности предстоят още срещи и проверки, увери кметът.

Завършиха строително-ремонтните дейности по санирането на четири жилищни обекта.

Енергийното обновление на сгради се извършва по ОП „Региони в растеж“. До момента напълно готови са блоковете „Незабравка“, „Еделвайс“, „Александровска“ 41, както и къща на ул. Шабовица“ 34.  Изградените обекти са с подменена дограма, външна топлоизолация, ремонтирани покриви, достъпна среда, приветлив външен вид и изцяло нова визия.

След изпълнение на пакета от енергийно ефективни мерки са постигнати следните резултати – повишаване на енергийната ефективност на сградите и подобряване на енергийния комфорт на  живущите в тях, както намаляване емисиите на  СО2.

В Берковица към настоящия момент в процес на изпълнение са още 6 сгради по ОП „Региони в растеж“ и една по Националната програма за енергийна ефективност.

Строително ремонтни дейности се извършват и на две обществени сгради – ДГ „Звънче“ и сградата на администрацията. В края на месец октомври се очаква да стратират дейностите по енергийна ефективност на сградата на НЧ „Иван Вазов-1872“.