Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

IMG_1297IMG_1320На 8 юни 2018 год. в 13:00 часа пред многофамилна жилищна сграда  с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. „Победа“ 13, бл. 14, бл. 14А, се състоя официалната церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

На церемонията присъстваха заместник областния управител на област Монтана Цветко Цветков, председателя на Общински съвет-Берковица Иван Кирилов, кмета на община Берковица инж. Милчо Доцов, заместник-кметовете Ася Велиславова и Радослав Найденов, председатели и представители на сдружения на собствениците, участници в строителните дейности, граждани и гости.

В своята реч инж. Доцов почерта, че десетте жилищни сгради, които ще се санират по проекта, са само 50 % от обектите в града, които предстои да се обновят. Кметът отбеляза, че успоредно с жилищата ще бъдат санирани и 4 обществени сгради – полицията, където ремонтът в момента тече усилено, сградата на общинската администрация, читалището и ДГ „Звънче“. Общата стойност на двата проекта за жилищата и за обществените сгради надхвърля 6 милиона и 300 хиляди лева, заяви кметът и добави, че по този начин градът ще придобие съвсем различен облик.

В своето обръщение към присъстващите заместник областния управител Цветко Цветков пожела успешна реализация на всички дейности по проекта, които да бъдат изпълнени качествено и в срок.

Както си му е редът, кметът инж. Милчо Доцов и заместник-кметът Радослав Найденов положиха символичното начало на строително-ремонтните работи на жилищните сгради като залепиха първия лист топлоизолация върху фасадата на блок „Победа“ 13 в жк. „Изгрев“. Кметът счупи и бутилка шампанско за успешното завършване на обектите. Мястото бе осветено от отец Захарий, който благослови начинанието.