Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ОБЯВИ ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ВЧЕРА

В резултат на падналите поройни дъждове на 06.06.19 г. за времето от 14:00 ч. до 15:30 ч., надвишаващи 35 л./кв.м с, кметът инж. Милчо Доцов със Заповед РД-15-276/06.06.2019 г. обяви „частично бедствено положение“ на тероторията на кв. Раковица, гр. Берковица.

Необходимостта от обявяване на бедствено положение е обусловена от наводнение на поречието на уличен канал – приток на р. Шугавица и в ниските части на кв. Раковица, гр. Берковица частни домове и приземни помещения на Четвърто ОУ „Г. С. Раковски“, настилките на пътните платна на ул. „1 май“, ул. „Мир“ и ул. „Малина“.

„Частичното бедствено положение“ е въведено от 16:30 ч. на 06.06.19 г. и със Заповед на кмета РД-15-277/07.06.2019 г. е отменено, считано от 07:15 ч. на 07.06.2019 г.