Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ОТКРИ УЧЕБНАТА ГОДИНА В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“

Кметът инж. Милчо Доцов откри учебната година  в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ – едно от най-старите училища в Берковица.  Той поздрави директора на училището, преподавателския екип за професионализма, а на учениците пожела още много успехи, за да се горедее Община Берковица с тях.

Името на Берковската гимназия е родно и скъпо за хилядите й възпитаници, преминали през класните стаи в този дълъг период от време. „Нашата гимназия” – така я наричат с обич няколко поколения. Създадена през 1913 година като продължителка на класното училище в Берковица, тя извървя славен път и вече 103 години разпространява светлина и знание в Община Берковица.

В Берковската гимназия са учили такива творци на националната ни култура като Асен Босев, Йордан Радичков, Иван Давидков, Младен Исаев, Емил Коралов, Радослав Михайлов и много други.

Днешните ученици и учители с чувство на гордост продължават традициите, завещани от предшествениците.