Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ОТНОВО ЗАСТАНА ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

IMG_4021Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов, прибирайки се от служебно среща в столицата отново застана до жителите на Берковица и Вършец за запазване на общинското здравеопазване. Спонтанният протест на хората бе на главен път Монтана-Берковица-София.  Несъгласието на жителите на двете общини, зад които застана общинското ръководство и лекарският съюз на МБАЛ-Берковица е, че приемането на  наредбата за определяне на „пакетите“ за болницата, финансирани от Здравната каса,  ще доведе до тотално намалена дейност и  невъзможност  лечебното заведение да се  издържа в същата структура.  МБАЛ-Берковица ще бъде  принудена да  закрие  цели отделения – неврологично, хирургично и  акушеро-гинекологично,  поради факта  че намалената дейност ще доведе до   деквалификация на специалистите, работещи в тези отделения и те ще бъдат принудени да си  потърсят работа в  други  лечебни заведения  с  по-голям обем на дейност. Болницата и в момента   функционира  с  критичен  минимум  специалисти. Един от критериите за  финансиране  е   отдалечение  на МБАЛ-Берковица   над 60 км. от най-близката болница за активно лечение с разкрито спешно отделение. През последните три години  МБАЛ-Берковица е финансирана като болница в район със затруднен достъп на населението до медицинска  помощ, благодарение на която финансова помощ болницата   е функционирала. Липсата на  такива средства  ще доведе до финансов колапс.  Категоричното бе изразено несъгласие с  тези наредби, като инструмент, с който ще се сложи край на съществуването на общинското здравеопазване.  Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов  поздрави хората за куража им открито да изразят своята гражданска позиция.