Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПОЛУЧИ БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ГЕО МИЛЕВ“ – МОНТАНА

Регионална библиотека „Гео Милев“, гр. Монтана благодари на кмета инж. Милчо Доцов за оказаното съдействие и подкрепа на Община Берковица към библиотека „Йордан Радичков“ при НЧ „Иван Вазов-1872“-Берковица във връзка с подготовката и провеждането на Регионална изследователска краеведска конференция „Музика за векове“. Конференцията е била посветена на 120-годишнината от рождението на композитора и диригент Дико Илиев и е била съпътстващо събитие на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев“. По време на събитието г-жа Татяна Попова, представляваща библиотека „Йордан Радичков“, гр. Берковица е изнесла доклад на тема „История на духовата музика в гр. Берковица“. Регионална библиотека „Гео Милев“ оценява високо приноса на читалищните библиотеки за събирането, съхранението и популяризирането на културното наследство на Северозапада. Целите, които участниците в конференциата са поставили пред себе си бяха не само да бъде популяризирана значимостта на духовите оркестри като дългогодишна традиция, която съпътства празниците в Северозапада и до днес, но и да бъде съхранена и предадена във времето чрез изграждане на приемственост у младото поколение. Всички доклади, снимки и записи на оркестрите ще станат част от дигиталната колекция „Духова музика“.  От регионална библиотека „Гео Милев“, гр. Монтана изразяват надежда ползотворното сътрудничество с Община Берковица и библиотека „Йордан Радичков“ към НЧ „Иван Вазов-1872“ да продължи и занапред.