Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ РУМЪНИЯ И ШАБЛА ПО ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ НА ОБЩИНАТА

IMG_2934Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов  посрещна в кабинета си гости по партньорски проект между България и Румъния. Представители на румънските общини Аджиджа и Банеаса, и Община Шабла са на работна среща в Берковица по проект “JOYRIDE-Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица. Водещ бенефициент по проекта е Община Банеаса, Румъния, а партньори са Община Аджиджа, Румъния, и българските общини Шабла и Берковица. Проектът е на обща стойност 506 313,73 евро с продължителност 18 месеца.

IMG_2935В разговорите с кмета на Община Берковица, гостите научиха подробно за историята, природните дадености, културните забележителности и икономическото развитие на града и региона. Инж. Милчо Доцов представи и добрата работа на администрацията в печеленето и реализирането на проекти.

Той изрази своето задоволство от реализацията на този проект, защото, както казва той: „Проектът е изключително важен, защото е свързан развитието на туризма. Община Берковица винаги е имала амбицията да се развива в тази посока. Факт е, че имаме силно развит културен туризъм. Сега с направата на минералния водопровод ще работим за спа туризма, а с природните дадености, които имаме, можем да развиваме и зимния туризъм.“

Представяйки културната визитка на града под Ком и разказвайки за фестивалите, които се провеждат в Берковица, кметът използва възможността да покани състави от Румъния и България да вземат участие в тях.

Кметът пожела на всички гости ползотворна съвместна работа и добри резултати при реализирането на дейностите по проекта за трансгранично сътрудничество.

В програмата на гостите е включено посещение на местните забележителности, зона Ком и Клисурския манастир. Предстои и провеждането на официална работна среща между партньорите в Заседателната зала на администрацията.