Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПОСРЕЩНА ГОСТИ ПО ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ НА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ”

IMG_8927Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов  посрещна в кабинета си гости по партньорски проект на  5 държави. Представители от Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица, България – Координатор и партньори от  Професионална техническа гимназия „Узун Мехмет“, гр. Ереели, Турция, Национален колеж „ Владимир Стрейну“, гр. Гъещ, Румъния, Професионална техническа гимназия „ Кастелново не Монти“, гр. Кастелново не Монти, Италия и Гимназия по туризъм и готварство „Биеловар“, гр. Биеловар, Хърватия са на работна среща в ПГ „Д-р Иван Панов“ – Берковица по проект ‘The 4S – Study, Support, Share, Succeed” / „4-те ес – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ / на Програма „ Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища.

IMG_8930В разговорите с кмета на Община Берковица, гостите научиха подробно за историята, природните дадености, културните забележителности и икономическото развитие на града и региона. Инж. Милчо Доцов представи и добрата работа на администрацията в печеленето и реализирането на проекти.

Той изрази своето задоволство от реализацията на проекта, защото, както казва той: „Проектът е изключително важен, защото е свързан с образованието и младите хора.“  Представяйки културната визитка на града под Ком и разказвайки за фестивалите, които се провеждат в Берковица, кметът използва възможността да покани състави от Хърватия, Турция, Италия и Румъния да вземат участие в тях.

Кметът пожела на всички гости ползотворна съвместна работа и добри резултати при реализирането на дейностите по проект ‘The 4S – Study, Support, Share, Succeed” / „4-те ес – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“/.