Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПОСРЕЩНА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАРБЪЛ ПРОЕКТ

Кметът на Община Берковица посрещна днес в кабинета си английските приятели на града от Марбъл проект, които  11  години  развиват благотворителна дейност в общината. Проектът има и берковски екип, който координира и спомага дейността на англичаните. На срещата присъства и зам.-кметът г-н Радослав Найденов.  В началото на срещата кметът инж. Милчо Доцов разказа на своите гости за работата на общината и постигнатото от началото на мандата му до момента. Той подчерта, че се подобрява инфраструктурата в града и населените места, че Община Берковица успешно работи по програми и проекти с европейско финансиране и това я прави един от отличниците на национално ниво, защото до момента има разработени и внесени проекти за 30 млн. лева. За 12 млн. лева са одобрените проекти със сключени договори. Те са за енергийна ефективност на общесвени и многофамилни жилищни сгради, проекти за общинската пътна мрежа, проекти за читалищата, проект за МИГ Берковица-Годеч, за екология и проекти с интеграционна насоченост. Инж. Доцов допълни, че общината трябва  да изпълнява социална политика /това е заложено и в мандатната му програма/ и се радва, че с Марбъл проект точно това постига. Увеличени са субсидиите за спортните клубове, за пенсионерските клубове, помощите за раждане на деца и помощи за болни хора. При 2,2 млн. собствени приходи общината дава 150 000 лева за спорт, което е 7% от собствените приходи. Кметът обясни, че партньорството с Марбъл проект е важен момент за развитието на общинската социална политика. Той изрази надежда, че разгласявайки това, което прави Марбъл в Община Берковица ще накара все повече хора да отворят сърцата си за дарителство и това да е един стимул за благотворителност. Следващата цел, която си е поставил кметът е подобряване на публично-частното партньорство и работа в тази насока. Англичаните благодариха на инж. Милчо Доцов за това, че им подава ръка за съвместна работа и включва общината в техните инициативи. Гостите споделиха, че за Коледа са подготвили 500 кутии с подаръци за целия район, за да подарят усмивка на децата и социално-слабите хора. Те обсъдиха и няколко важни текущи въпроса с ръководството и потърсиха мнението им. Кметът инж. Милчо Доцов и зам.-кметът  Радослав Найденов обсъдиха с англичаните и бъдещите планове на фондацията за подпомагане на социалните заведения в общината. Дарителите имат пълното съдействие на общината за осъществяването на всички прояви, подчерта инж. Доцов. На територията на Община Берковица има няколко социални заведения и подкрепата на благотворителната организация е от изключителна полза.