Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПОСРЕЩНА СЛУЖИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ ОБЩИНА МЕЗДРА

img_6351Служители на Общинска администрация-Мездра, заедно с кметът инж. Генади Събков посетиха Берковица и обмениха опит с колегите си. Делегацията бе посрещната от кмета инж. Милчо Доцов и неговия екип. Инж. Доцов представи работата в Община Берковица, като преди това сподели, че с Община Мездра ги свързва старо приятелство. Той започна с проблемите на общината и начините за решаването им. След това кметът разказа за проектите на Община Берковица, които за тази година са за 31 млн. лева. Одобрените до този момент, img_6350заедно с проекта, който днес общината внася, са за над 14 млн. лева. Инж. Милчо Доцов със задоволство сподели за създаденото добро публично-частно партньорство. Община Берковица има основан Обществен съвет и Съвет за икономическо развитие. Служителите на Община Мездра имаха възможност да разберат за голяма част от работата на администрацията в Берковица.

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събев също накратко представи  общината. Стана ясно, че проблемите на общините са идентични. 10 % е ръстът на безработицата в Мездра, 8,5 млн. лева са задълженията, 3,5 млн. от тях са стопени тази година. В края на изказването си инж. Събев сподели, че е оптимист, а от служителите си иска да бъдат перфектни.

Експертите на Община Мездра имаха възможност да се запознаят със своите колеги от Берковица и да обменят полезни практики.