Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПРЕДПРИЕМА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМА С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СЕЛО БЪРЗИЯ

В началото на работната седмица на оперативка със своя екип, директори на дирекции и служители кметът на Община Берковица разпореди да се вземат спешни мерки за решаване проблема с водоснабдяването на село Бързия. На предстояща среща с управителя на ВИК-Берковица инж. Доцов ще иска да се запознае в детайли с проблема  и какви мерки ще бъдат предприети.  Община Берковица оказва пълно съдействие на дружеството и кметът е убеден, че въпросът трябва да бъде решен генерално.