Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМА С ВОДАТА НА СЕЛО БЪРЗИЯ

След извънредното заседание на ОбС-Берковица кметът инж. Милчо Доцов, заедно с управителя на ВИК-Берковица и техници от администрацията посетиха местата в Балкана, където минава довеждащия водопровод за пречиствателната станция, за да установят причините за проблема с водоснабдяването на жителите на село Бързия. На място ще се реши какви мерки да се вземат и какво конкретно да се направи. Целта е хората да получават чиста вода по всяко време на денонощието, без режим и големи аварии. Кметът инициира среща в сряда, в която участваха специалисти, техници и управителя на ВИК-Берковица. Поводът бе режима, авариите и мътната водя, която тече от чешмите в селото. Краткосрочните решения бяха отстраняването на няколко големи аварии. Дългосрочното решение, което ще предложи кметът ще бъде след като на място се огледат и констатират проблемите. Инж. Доцов смята, че не трябва да се допуска село Бързия да остане без вода, да се подобри качеството и да се направят нужните ремонти на водопровода и пречиствателното съоръжение.