Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ УЧАСТВА В 13-АТА ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

На 1 октомври 2018 г. в курортен комплекс Албена започна 13-ата годишна среща на местните власти, организирана от НСОРБ. Кметът инж. Милчо Доцов, заедно със своя екип и председателят на ОбС-Берковица Иван Кирилов участват в най-голямото общинско събитие. През първия ден на годишната среща е била предоставена възможността за обсъждане на добри практики и провеждане на партньорски форуми.

Форумът, посветен на икономическата активност на общините, е поставил акцент върху  възможностите на местните власти за привличане на инвеститори чрез развитие на индустриална инфраструктура и източници за финансирането й. Обсъжданията са се фокусирали върху възможностите общините да станат равностойни партньори на бизнеса, възможностите за държавна подкрепа за развитие на индустриалния сектор в регионите, начините за привличане на високотехнологични производства и световно утвърдени индустриални производители. Бизнесът и местната власт са формулирали  трите главни условия, които правят една община атрактивна за инвестиране – подходящ терен, техническа инфраструктура и работна ръка. Те са обърнали  внимание и на значението на подходящ маркетинг и презентиране на местните условия.

В съвместния форум с Национална асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС) са били  разгледани  открити въпроси по промените в Административно-процесуалния кодекс (АПК) и ангажименти на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Важна е била и темата за предстоящите общи задачи в последната година от мандата на местните власти 2015 – 2019 г. Освен мандатната програма до 2019 г. и общинския план за развитие до 2020 г., местните власти трябва да финализират изпълнението на други стратегии и програми на местно ниво, да обърнат специално внимание на оценката и отчитането на етапните цели по европейските проекти.

На форума НСОРБ е представило своя проект за създаване на модели за оптимални административни структури на общините, които са предпоставка за модерно управление и обезпечаване с кадри. На база на 13 критерия, Сдружението е разделило общините на седем групи. Предстои изготвяне на примерни модели за оптимизиране на административна им структура по групи и органиграми за тях. На форума са били представени и  добри практики на удостоените с Европейския етикет за добро управление на местно ниво общини: Димитровград, Добрич и Троян.