Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ УЧАСТВА В XII–ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕСТНИ ВЛАСТИ

3Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов, придружен от председателят на ОбС – Иван Иванов и зам.-кметът Радослав Найденов, участват в най-големия  тридневен форум на Националното сдружение на общините – Годишната среща на местните власти, която се провежда от 15 до 17 октомври 2017 г. в к.к. Албена.  На форума  участват повече от 900 общински лидери от цялата страна – кметове, председатели на общински съвети, общински съветници, секретари и експерти от общинските администрации. По време на това уникално тридневно събитие, тези от които зависи управлението и развитието на общините, търсят по-добри решения на общите си проблеми, водят диалог с представители на централната власт, бизнеса и неправителствения сектор.

Първият ден на Годишната среща на местните власти премина под знака на дискусиите за устойчиво развитие на общините, алтернативите за финансиране на управлението на отпадъците, актуалните аспекти на общинските съвети и интелигентното местно управление.

Академик Стефан Воденичаров представи концепцията за национални приоритети за устойчивото развитие на България, а общините подкрепиха с конкретни примери от практиките си и показаха своите постижения на местно ниво. Особен интерес и активност предизвика дискусията по представения законопроект, свързан с контрола на общинските язовири, който представлява друг аспект на устойчивото развитие.

Логично, „горещата“ тема за всички общини – финансирането на управлението на отпадъците, бе в центъра на дебатите още първия ден. На базата на опита на различни общини, местните власти дебатираха  най-оптималния вариант за определяне на справедлива база за плащане на такса „Битови отпадъци“. За да не се наложи гражданите да поемат по-голямата тежест при промените, общините се надяват на пълноправен диалог с бизнеса и правителството. НСОРБ ще направи анкетно проучване сред всички свои членове и ще проучи техния опит, за да представи приложими, аргументирани и справедливи решения.

Форумът, посветен на общинските съвети, разгледа актуални теми от дейността на местните парламенти и представи добри практики по подготовката на общински наредби. От  Националната асоциация на председателите на общински съвети обобщиха поуките от проверка на Върховната административна прокуратура.

Проблемите на общинското здравеопазване бяха представени от Сдружението на общинските болници, а председателят на Постоянната комисия по здравеопазване към НСОРБ  формулира акцентите в предстоящата работа по отстояване на интересите на общинските лечебни заведения, актуалзизацията на нормативната уредба, развитието на междусекторните услуги за възрастнии и  разпространението на добри практики.

 

В дебатите общините поставиха конкретни проблеми от практиката – намалените лимити и неизплатената надлимитна дейност, ниските цени на клинични пътеки, неравностойните условия за общински и частни болници, недостига на медицински персонал и др.

Форумът „Интелигентната община и интелигентен начин на управление“ бе наситен с хубави примери от общините, свързани с активиране на гражданите за подаване на информация за удовлетвореност от работата на общинските администрации. Представени бяха системата от мерки на община Добрич и платформата “Кмете, виж“ на община Троян.

Втората тема в представените добри практики бе широкото прилагане на ГИС системи в процесите на изграждане на „умни градове“ –­ управление на транспорта, социални дейности, сметосъбиране, комуникационни услуги. Пътят на интелигентната трансформация бе представен в добрата практика на община Габрово.

На форума бе представена и система за работа на общинските съвети, която включва дейността на постоянните комисии, заседанията и гласуванията на съветниците и публикуването на взетите решения.

През първия ден на Годишната среща бе официалното откриване на Общинско ЕКСПО 2017. Представителите на общините и гостите на форума разгледаха изложбените площи на участващите 25 фирми-изложители. За трета година със свои щандове в изложението участват и общини.

В следващите два дни на форума предстоят дискусии за електронното управление и намаляването на административната тежест – общи задачи на институциите, партньорството между властите – ключ към успешното развитие, подписване на споразумение на сътрудничество между МС иНСОРБ, връчване на Етикета за добро управление на местно ниво – МРРБ, връчване на ежегодните награди на НСОРБ, общинската социална политика – възможности за надграждане, устройство на територията и жилищна политика, общините и държавата – заедно за по-чиста околна среда, развитието на селските райони – перспективи и ресурси и др.

Източник: http://www.namrb.org