Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ЩЕ НАГРАДИ ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

111На 17.12.2015 г. от 16.00 часа в детски център „Камбанка“, на специална церемония, кметът инж. Милчо Доцов ще награди ученици с изявени дарби. В съответствие с Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общински училища, доказалите се берковски ученици ще получат еднократно финансово подпомагане.

7 са изявените момичета и момчета, които в зависимост от своите постижения ще получат награда. Те са спечелили призови места от състезания на национално и регионално ниво.

Списък на изявените ученици:

  1. Борис Младенов Иванов
  2. Александрина Мирославова Георгиева
  3. Мария Димитрова Здравкова
  4. Мелани Димитрова Ценова
  5. Християн Анатолиев Георгиев
  6. Ванеса Анатолиева Георгиева
  7. Елена Ивайлова Кръстева