Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЗЕ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ДЕПО МОНТАНА

865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a8741c24cd76e1ce41366a4bbe8a49b02a028Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов проведе работно заседание с общинско мероприятие „Комунални дейности“ и инспектор „Околна среда“ в ОбА. Предмет на срещата  бе обсъждане състоянието на сметосъбирането, включително разделното, както и предлагане на мерки за оптимизиране на системата и намаляване на количествата на отпадъците, предавани в депо Монтана и намаляване разходите за тези дейности. Предложенията, на които се спряха и ще бъдат изпълнение са следните:

  1. Преустройство на контейнер – 4 куб.м и поставяне в непосредствена близост до търговските обекти в центъра;
  2. Преустройство на 5 броя контейнери тип „Бобър“ за събиране на картонени и хартиени отпадъци от търговските обекти в кварталите „Заряница“, „Изгрев“, в района на Трето основно училище „Иван Вазов“ и зад сградата на ОбА;
  3. Изготвяне на график за извозване и приемане на картонени и зелени отпадъци;
  4. Населението ще бъде информирано  чрез сайта и разлепване на ключови места информация за предприети действия за разделно събиране на хартиени и зелени отпадъци;
  5. Изготвяне на заповед до търговските обекти, включително и до физическите лица и учреждения с информация за графика и задълженията за разделно събиране на отпадъци;
  6. Изготвяне на анализ на количествата хартиен и зелен отпадък;
  7. Среща с „Екопак“ за надграждане на проекта за разделно събиране на отпадъци от опаковки;
  8. Публикуване на допитване до обществеността, включително училища и детски градини за повишаване ефективността на разделно събиране на отпадъци от опаковки – предлагане на проекти, с които общината да се включи в конкурса на „Екопак“ – „Най-зелена община“. Избраният проект ще бъде доразвит от страна на експертите на ОбА и внесен в „Екопак“, а авторът ще бъде поощрен чрез финансиране на мерки за озеленяване и подобряване на състоянието на околната среда.

Обсъжда се и предложението за обособяване на пункт в града за изкупуване на хартиени отпадъци.