Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ВРЪЧИ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА 25 ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

IMG_175725 безработни започват работа като лични асистенти от този месец. Те са назначени на трудови договори към община Берковица в рамките на изпълнение на трети етап на проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС. Днес 5 февруари 2013 година в заседателната зала на общината личните асистенти получиха трудовите си договори, лично от кмета Димитранка Каменова. Присъстваха и народният представител Петър Якимов,  председателят на ОбС Юлиян Иванов и общинският екип, управляващ проекта. Съгласно изискванията на проекта , е направена оценка на потребителите и са одобрени 25. За тях ще се грижат 25-те лични асистенти, които са назначени на 6-часов работен ден, а възнаграждението ще се начислява по часова ставка. Проектът „Подкрепа за достоен живот” цели осигуряване на заетост на безработни лица, за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

Вашият коментар