Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ С РУМЪНСКА ОБЩИНА

SONY DSCНа 5 март 2013 година в Окръжна администрация Крайова кметът Димитранка Каменова подписа споразумение за побратимяване между Община Берковица и Община Байлещи, Румъния. В рамките на трансграничното сътрудничество ще се определят практически подходи за по-добро усвояване на Европейски средства. Ръководствата на двете общини, Берковица и Байлещи са изразили готовност за съвместно кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС. Имайки предвид, че през 2014 г. започва новият период на кохезионна политика те ще се възползват от този факт. Настоящата година Общините Берковица и Байлещи ще насърчават диалози на всякакво правителствено ниво, граждански инициативи и бизнес с различни мероприятия в цяла Европа, на които ще се дискутира и ще се изгражда нова визия за общините. Това, според ръководствата на побратимените общини ще ускори подготовката им за идващия период 2014-2020 , с цел стартиране проектите навреме. Преди официалното подписване на споразумението са дискутирани много въпроси, касаещи общините , обсъдени са и предложения в кои сфери на сътрудничество биха могли да са си полезни, какви са общите нужди на двете общини и планиране на нови възможности за укрепване на трансграничното сътрудничество.

SONY DSCSONY DSC

Вашият коментар