Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА НА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ И ЧЛЕНОВЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ПИП „РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“

На 26 февруари  2014 г. /сряда/ в сградата на Министерството на финансите ще се състои поисканата среща на УС на НСОРБ с министъра на финансите и членове на Междуведомствения съвет по ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Във връзка с резултатите от проведеното съгласуване в същия ден в офиса на НСОРБ ще се проведе заседание на УС за постигане на консенсусно решение по т. 2. С оглед  очакванията на общините за реални резултати от предстоящата среща УС на НСОРБ е проучило конкретните проблеми на колегите си от регионите и предложенията им за реакция на сдружението.