Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА СВИКА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ЕВРОИЗБОРИТЕ

Днес в заседателната зала на общинска администрация Берковица се проведоха консултации с политически партии и коалиции за определяне състава на Секционните избирателни комисии и подвижната секционна избирателна комисия за  Община Берковица за произвеждане на Евроизбори на 25 май 2014 г. Поканени бяха парламентарно представените партии и коалиции – ПП ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС, „Синята коалиция”, „Атака“ и НДСВ.  Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 97-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК, при участието в консултациите партиите трябва да представят следните документи: писмено предложение за състав на СИК; заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 март 2014 г. или копие от решението за образуване на коалицията; оригинал или заверено копие на пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица; списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Местните ръководства на партии и коалиции в Община Берковица представиха пълномощни от своите централи, както и  предложиха  членове за комисиите, включително резервни лица, които да заместят титулярите при нужда.

На територията на община Берковица са утвърдени 41 СИК,  в т.ч подвижната секционно избирателна комисия, с обща численост 327 членове.  Участниците в консултациите постигнаха съгласие за разпределението на своите представители по секции. При определянето съставите и ръководствата на СИК на територията на община Берковица се запази съотношението между партиите и коалициите на партии, представени в ЦИК.Актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за членове на Европейския Парламент от Р България е поместена и на сайта на общината.