Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНИ МАСКИ В ЗАКРИТИ И НА ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-I9 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р–37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България, както и със Заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и допълненията към нея, Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова издаде заповед за въвеждане на следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на Община Берковица:

  1. Считано от 31.03.2020 г., всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.

Срокът и обхватът на мерките по т.1 може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

РД-15-277