Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В МЕСТНОСТТА „ЛОНДЖАТА“, ГР. БЕРКОВИЦА МЕЖДУ УЛ.“БЕРКОВСКА РЕКА“ И УЛ.“ЗДРАВЕЦ“ И ПОДПОРНИ СТЕНИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА МОСТА

 

Днес, 26.06.2020 година, кметът на Община Берковица Димитранка Каменова сключи договор за изграждане на МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр. Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ  от двете страни на моста с дължина 30 м. на изток и 150 м. на запад по поречието на реката.

Стойността на договора е 578 396,58 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка.

За нанесените щети от бедствието на 4 септември 2014 г., засегнало моста на местността „Лонджата“, досега не бе намерено финансиране за възстановяване на щетите.

В последните дни на 2019 година, с постановление № 373 на Министерски съвет, Община Берковица получи допълнителни средства в размер на 1 000 000 лв. за основен ремонт на мост „Лонджата“ и подпорните стени към него, както и за реконструкция на пътното платно, тротоари и подмяна на водопровода на ул. „Добруджа“. За рехабилитация на общинската пътна мрежа са отпуснати целеви средства в размер на 300 000 лв., съгласно постановление № 348 на МС. До дни започва изпълнението.