Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е СРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ НА ЕС

DSC_8353Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова е сред избраните членове, които са включени в състава на българската делегация в Комитета на регионите на ЕС. По предложение на Националното сдружение на общините в Република България правителството одобри промени в състава на българската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз. Комитетът включва представители на местните власти на държавите-членки.

На 01.07.20220 година решението за одобряване на кандидатурите за представителите на България за членове и заместник-членове на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г. бе прието от Министерски съвет. България ще продължи да бъде представлявана от 12 членове и 12 заместник-членове в състава на Комитета на регионите, сред които е и кметът на Община Берковица Димитранка Каменова.

Всички разходи за посещения по време на заседанията на комитета и заседанията на комисиите, в които членуват избраните представители, се поемат изцяло от Комитета на регионите на ЕС.