Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО РАЗРЕШАВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНГРЕСНО-КОНФЕРЕНТНИ МЕРОПРИЯТИЯ, СЕМИНАРИ И ИЗЛОЖЕНИЯ

Кметът на община Берковица Димитранка Каменова издаде Заповед № РД-15-413/ 01.06.2020 г., с която позволява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Тази заповед отменя Заповед № РД-15-398 от 28.05.2020 г.

С издадената днес Заповед № РД-15-413/ 01.06.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

ЗАПОВЕД РД-15-413

УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ

УКАЗАНИЯ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ