Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, КОЯТО ЗАБРАНЯВА ДОСТЪПЪТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТАДИОН „МРАМОР“

С цел ежедневното осигуряване на нормален спортно-тренировъчен процес на спортните клубове и гражданите, практикуващи спортна дейност, кметът на Община Берковица издаде заповед, която забранява достъпът на моторни превозни средства на територията на стадион „Мрамор“. Изключение правят само специализираните моторни превозни средства /противопожарните автомобили, линейки и автомобили на РУ на МВР-Берковица, както и собственикът на ПИ с кадастрален номер 03928.509.224/. Порталните врати на входовете и изходите на стадион „Мрамор“ ще бъдат затворени и заключени.

Заповед РД -15-363