Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО СЕ ЗАПАЗВА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ТАКСИМЕТРОВА СТОЯНКА

Съобразено с конкретните условия на натовареност на пътния трафик по ул. „Поручик Загорски”, кметът на Община Берковица издаде заповед, която актуализира промени в проекта „Генерален план за организация на движението за част от Централна градска част на гр. Берковица”. В част „Пешеходство, паркиране – режим на паркиране и престой”, отредените 11 броя места за престой на таксита по ул. „ Поручик Загорски”, до преди кръстовището с ул. „Иван Вазов”, се намалят на 3 броя. Останалите 8 броя места за таксита запазват сегашната си таксиметрова стоянка, а именно на паркинга пред „Български пощи”.

ЗАПОВЕД РД-15-360