Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ ДОСТЪПА ДО ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА В ПАРК „ ЗДРАВЕЦ“

Поради повредени съоръжения за игра, находящи се в детската площадка в парк „ Здравец“, и с цел предотвратяване на инциденти и опазване живота и здравето на децата, Кметът на Община Берковица издаде заповед за временно ограничаване достъпа до мястото за игра. Площадката ще бъде затворена до отстраняване на повредите.

Заповед РД-15-392